Tel. (8 386) 52338
El. paštas sveikatos.biuras@ignalina.lt
Ligoninės g. 13
Ignalina, LT–30112
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas: 301585652

Vadovas

Edita Lapinskienė

DARBO PATIRTIS                                                                                                                                                       foto
2002-03-05–2003-02-17
Masažuotoja
VšĮ Ignalinos rajono ligoninė, Ignalina (Lietuva)
2002-04-15–2002-10-16
Ergoterapeutė
VšĮ Ignalinos rajono poliklinika, Ignalina (Lietuva)
2003-04-15–2003-07-15
Darbai socialinėje sferoje
Ignalinos invalidų draugija, Ignalina (Lietuva)
2003-07-16–2004-11-04
Vadybininkė
E. Jatulio individuali įmonė, Ignalina (Lietuva)
2004-11-10–2006-09-18
Ergoterapeutė
Ignalinos vaikų l/d „Šaltinėlis“, Ignalina (Lietuva)
2006-09-19–2010-08-31
Masažuotoja
Lietuvos olimpinis sporto centras, Vilnius (Lietuva)
2010-09-01–Šiuo metu
Direktorė
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ignalina (Lietuva)

IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA
2004-–2009- Reabilitacijos bakalauras
Klaipėdos universitetas, Klaipėda (Lietuva)
2009-–2011- Viešojo administravimo magistras
Vilniaus Riomerio universitetas, Vilnius (Lietuva)

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMOSI KURSAI

„Psichoaktyvių medžiagų vartotojų motyvacinis interviu“ (8 ak. val.). Respublikinis priklausomybės ligų centras. Pažymėjimas Nr. 2.9- (2.3)-78 2018-02-02

„Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas“ (24 ak. val.) Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Pažymėjimas Nr. T-0007 2017-01-19

„Kaip vykdyti kokybišką psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją?“ (6 ak. val.).

Pažymėjimas Nr. 2017/ADPQS/1-03 2017-02-05

„Sveikatos ir jos priežiūros netolygumų mažinimas: situacija, iššūkiai ir galimybės“ (16 ak. val.). Pažymėjimas Nr.VSB-007 2017-03-02

„Sveikos gyvensenos ambasadorių mokymai“ (32 ak. val.). Darnaus vystymo projektai. Pažymėjimas Nr. DVP-17-023 2017-03-17

„Apsinuodijimų aktualumas visuomenės sveikatos specialistams“ (4 ak. val.). SAM ESSC Apsinuodijimų informacijos biuras. Pažymėjimas Nr. 35 2017-05-12

„Valstybinės kalbos mokymai“ (40 ak. val.). VšĮ „Pažangos projektai“. Pažymėjimas Nr. 1213/2 20017.12-13

„Viešieji pirkimai: dokumentų rengimas ir tvarkymas“ (6 ak. val.). Pažymėjimas Nr. PV 7534 2017-10-16

„Streso prevencija Kauno mieste“ (6 ak. val.). Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Pažymėjimas Nr. PS-10-186-87935 2016-10-06

„Naujasias Darbo kodeksas, svarbiausios naujovės ir neatidėliotini pasiruošimo veiksmai“ (6 ak. val.). Pažymėjimas Nr. PRT-04788 2016-10-25

„Sąmoningas (Mindfulness) streso ir sveikatos valdymas“ (16 ak. val.). Atsakingo verslo ir mentorystės institutas. Pažymėjimas Nr. MPK-812 2016-10-13

„Moterų ir vyrų lygių galimybių užimtumo srityje praktinis įgyvendinimas“ (27 ak. val.). Moterų informacijos centras. Pažymėjimas Nr. LLPI0158

„Didysis 2016 metų viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimas“ (6 ak. val.). Pokyčių valdymas. Pažymėjimas 2016-04-01

„Viešieji pirkimai: džaniausiai pasiteikančios klaidos“ (6 ak. val.). Pokyčių valdymas. Pažymėjimas 2016-11-01

„Priklausomybės nuo tabako diagnostika ir gydymas“ (6 ak. val.). Ignalinos rajono ir pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. Pažymėjimas NR. KT-7304  2016-12-12

„Suparastintų viešųjų pirkimų vykdymas“ (6 ak. val.). Viešųjų pirkimų agentūra. Pažymėjimas Nr. VL11908 2015-02-20

A.„Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“ (8 ak. val.). LR SAM. Pažymėjimas Nr. 18289 2015-05-21

„Viešieji pirkimai: aktualios naujovės“ (6 ak. val.). Pažymėjimas Nr. 5207 2015-10-15

„Šiaurietiškojo ėjimo asisitento mokymai“(8 ak. val.). Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacija. Pažymėjimas Nr. 32 2015-07-20

„Socialinio darbuotojo vaidmuo stiprinant savipagalbos grupių tinklą priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims“ (8 ak. val.). Vilniaus priklausomybės ligų centras. Pažymėjimas Nr. 2.9- (2.3)-665 2014-11-10

„Visuomenės sveikatos plėtra savivaldybėse“ (6 ak. val.). Vilniaus universitetas. Pažymėjimas Nr. 150000-K-30-25 2014-04-18

„Dokumentų valdymo pagrindai“ (10 ak. val.). VšĮ Konsultus mokymai. Pažymėjimas Nr. 11754 2012-11-14

„Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas“ (8 val.). Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Pažymėjimas Nr. 12.11.20-19 2012-11-20

„Anglų kalba- priemonė sėkmingam bendradarbiavimu užtikrinti“ (150 val.). Konsultus. Pažymėjimas Nr. 12246 2012-04-30

„Dokumentų valdymas: naujos dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės“. UAB Juridicum. Pažymėjimas Nr. 4181 2012-01-18

„Apsinuodijimų diagnostika ir gydymas“. LR SAM ekstremalių sveikatai situacijų centras. Pažymėjimas Nr. 1 2012-12-11

„Mokinių rengimas šeimos gyvenimui ir lytiškumo ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“(8 ak. val.) Ignalinos rajono ir pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. Pažymėjimas NR. KT-4215  2011-11-16

„Anglų kalba- priemonė sėkmingam bendradarbiavimu užtikrinti“ (150 val.). Konsultus. Pažymėjimas Nr. 8219 2011-04-15

„Projektų įgyvendinamų pagal Leader programą: viešieji pirkimai“ (10 val.). Konsultus. Pažymėjimas Nr. 9040 2011-03-10

„Projektų įgyvendinamų pagal Leader programą: apskaitos ypatumai“ (10 val.). Konsultus. Pažymėjimas Nr. 9022 2011-11-30

„Viešas kalbėjimas, viešieji ryšiai, efektyvūs viešinimo metodai“ (10 ak.val.). Konsultus mokymai. Pažymėjimas Nr. 6737 2011-03-10

„Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems“ (6 val.). UAB „Opic Baltija“. Pažymėjimas Nr. VL6313 2011-05-11

„Darbo santykių ypatumų savivaldybės įstaigose, įmonėse ir organizacijose mokymai“ (8 ak. val.). UAB Lyderio grupė. Pažymėjimas Nr. LAK11/09-21-15 2011-09-21

„Lyčių lygybės bei šeimos ir darbo įsipareigojimų teisinis reglamentavimas įmonės strateginuose dokumentuose“ (8 val.). UAB TMD Partners. Pažymėjimas Nr. 282273 2011-10-13

„Kaip padėti pažeidžiamoms grupėms veiksmingai spręsti jų teisines problemas sveikatos ir sociliniais klausimais“ (6 ak. val.). Nevyriausybinė organizacijų ir ekspertų koalicija. Pažymėjimas Nr. KGG-71 2011-07-08

„Planavimas ir sėkmingas planų įgyvendinimas“ (10 val.). Konsultus. Pažymėjims Nr. 8431 2011-11-16

„Anglų kalbos kursai pradedantiems“ (40 ak. val.) UAB „Lyderio grupė“. Pažymėjimas Nr. LAK11/12/21-01 2011-12-21

Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems“ (6 val.). UAB „Opic Baltija“. Pažymėjimas Nr. VL25034 2010-11-17

„Imunitetas ir imunitetu pagrįstos priemonės visuomenės sveikatai svarbioms infekcijoms valdyti“ (12 val.). Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. [pažymėjimas Nr. K-112-218 2010-08-16

„Maisto sauga ir kokybė“(4 val.). valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pažymėjimas Nr. K-15-256 2010-10-14

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

Užduotys Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)
1.1. Įstaigos vadovas aktyviai talkina organizuojant savivaldybės, arba padeda įgyvendinti reikšmingas ilgalaikes ar trumpalaikes savivaldybės ir valstybės programas ilgalaikes ar trumpalaikes savivaldybės ir valstybės programas Širdies, kraujagyslių cukrinio diabeto programoje apmokyti per metus ne mažiau kaip 20 asmenų 20 asmenų
1.2. Įstaiga uždirba papildomų pajamų Uždirbti daugiau lėšų nei praėjusiais metais (2017 m. uždirbta 5535,75 Eur.) Daugiau nei 5535,75 Eur.
1.3. Parengti ir teikti projekto paraišką 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektas „Ignalinos rajono tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygio didinimas“ Parengta ir pateikta projekto paraiška 1 paraiška