Menu Close

Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 18 d įsakymas Nr. V-60/V-39 „Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  AR_2023-08-24

 

Atsakingas asmuo – visuomenės sveikatos specialistė Agnė Paukštienė

Mob. tel. 8 623 84 335

El. paštas agne.paukstiene@ignalinosvsb.lt

 

Kas yra ankstyvoji intervencija?

Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Kas yra Ankstyvosios intervencijos  programa?

Ankstyvosios intervencijos programa (toliau – Programa) yra parengta įgyvendinant tarptautinį projektą „FreD goes net“, kuriame dalyvavo 17 Europos Sąjungos šalių. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), kaip asocijuotas šio projekto partneris, gavo leidimą  adaptuoti Programą ir nuo 2013 metų ją diegia Lietuvoje.

Ši Programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14 iki 21m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Programą sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, kuris yra skirtas užmegzti kontaktą , 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai, diskusijoms, pasidalijimui patirtimi bei refleksijoms  ir  baigiamasis pokalbis. Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas gali vesti Ankstyvosios intervencijos programą?

Šią programą gali vesti švietimo pagalbos ar pedagoginių psichologinių tarnybos specialistai (psichologai, socialiniai pedagogai), savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistai ir kiti specialistai, baigę teisės aktų nustatyta tvarka akredituotą Ankstyvosios intervencijos mokymo programą. Mokymų programos bendra trukmė – 22 val., 16 val. iš jų yra skirtos teoriniam ir praktiniam pasirengimui dirbti su metodika bei 6 val., kurios yra numatytos dalyvauti supervizijose, kurias Departamentas organizuoja per vienerius metus, programos dalyviui baigus mokymus. Supervizijos skirtos tobulinti ir įvertinti žinias ir pasidalyti patirtimi.

Skip to content