Menu Close

„Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ Ignalinos rajono savivaldybėje

Respublikinis priklausomybės ligų centras kartu su 15-lika savivaldybių iš 10-ties Lietuvos apskričių, tarp jų ir Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.08.4.2-ESFA-V-621-01-0001 Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

2019 m. spalio 30 d. pasirašyta finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001 sutartis. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė 2 metai.

Projekto biudžetas – 974 120,04 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto uždaviniai:

  1. Sukurti bendrą integruotą ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės gydymo ir socialinės pagalbos sistemą, kuri įgalintų atskiras įstaigas ir institucijas koordinuoti veiksmus, organizuojant priklausomų nuo alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų asmenų gydymą.
  2.  Kvalifikacijos kėlimas ir įgūdžių stiprinimas – apmokyti specialistus, dirbančius su žalingai psichoaktyviąsias medžiagas vartojančiais asmenimis, motyvacinio interviu, atvejo vadybos, ankstyvosios diagnostikos, ambulatorinio gydymo ir kt. temomis.

Rezultatai:

Kokybinis dabartinės situacijos tyrimas, integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašų parengimas, diegimas ir vertinimas 15-oje Lietuvos savivaldybių, 2 tarptautinės konferencijos, 30 apskritojo stalo diskusijų, 30 visuomenės informavimo renginių, savivaldybių-projekto partnerių specialistų mokymai atvejo vadybos, motyvacinio interviu, intervizijų vedimo, žemo slenksčio, užkrečiamųjų ligų prevencijos temomis, priklausomybės nuo alkoholio ankstyvos diagnostikos ir gydymo, ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo (AUDIT) temomis, priklausomybės konsultantų rengimas.

Atnaujinta: 2023-07-07

Skip to content