Menu Close

Vadovas

Direktorė Žaneta Meidūnienė

                                                                                                                                              

 

 

 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

Užduotys Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)
1.1. Įstaigos vadovas aktyviai talkina organizuojant savivaldybės arba padeda įgyvendinti reikšmingas ilgalaikes ar trumpalaikes savivaldybės ir valstybės programas Širdies, kraujagyslių cukrinio diabeto programoje apmokyti per metus ne mažiau kaip 20 asmenų 20 asmenų
1.2. Įstaiga uždirba papildomų pajamų Uždirbti daugiau lėšų nei praėjusiais metais (2017 m. uždirbta 5535,75 Eur.) Daugiau nei 5535,75 Eur.
1.3. Parengti ir teikti projekto paraišką 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektas “Ignalinos rajono tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygio didinimas“ Parengta ir pateikta projekto paraiška 1 paraiška

 

Skip to content