Menu Close

PASAULINĖ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DIENA – ARŪNO CICĖNO ŪKYJE

Balandžio 28 dieną Tarptautinė darbo organizacija (TDO) paskelbė Pasauline darbuotojų saugos ir sveikatos diena (angl. World Day for Safety and Health at Work). 2015 metais šios dienos šūkis – „Prisijunkime prie prevencinės darbuotojų saugos ir sveikatos kultūros kūrimo“ (angl. Join in building a culture of prevention on OSH).

Pasak TDO, nacionalinė darbuotojų saugos ir sveikatos kultūra – tai teisė turėti saugią ir sveiką darbo aplinką. Dėl to būtina, kad kuriant saugią ir sveiką darbo aplinką, nustatant darbuotojų teises, atsakomybes bei pareigas, o prevencijos principą laikant aukščiausiu prioritetu, aktyviai bendradarbiautų valdžios institucijos, darbdaviai ir darbuotojai.

Įmonės saugos ir sveikatos kultūrą galima suprasti kaip atskirų darbuotojų ir darbuotojų grupių vertybes, nuostatas, kompetencijas ir elgesį darbe, atspindinčius įmonės požiūrį į darbuotojų saugą ir sveikatą ir su tuo susijusių klausimų sprendimo būdus.

Darbo vietą, kaip sveikatą galinčią stiprinti aplinką, įvardija ir Pasaulio sveikatos organizacija. Darbo vieta tiesiogiai veikia fizinę, psichinę, ekonominę bei socialinę darbuotojo gerovę, o tai  veikia jo šeimos, bendruomenės ir visuomenės sveikatą.

Ignalinos sveikatos biuro Anykščių skyrius, minėdamas Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, atkreipia dėmesį į sveikatos stiprinimo darbo vietose svarbą. Buvome pakviestos atvykti į Arūno Cicėno ūkį Raguvėlėje. Darbdavio iniciatyva kalbėjomės apie alkoholio žalą, padalinome lankstinukus su testu, norintiems atlikome kūno sudėties analizę. Šių dienų rinkos sąlygomis vis daugiau privačių ir viešųjų įstaigų teigia, kad sėkmingai plėtoti verslą būtini sveiki, kvalifikuoti ir motyvuoti darbuotojai. Sveikatos stiprinimas darbo vietose kuria saugią ir sveiką darbo aplinką, padeda gerinti darbuotojų sveikatos elgseną, didina pasitenkinimą darbu, mažina patiriamo streso poveikį bei su darbu susijusių, profesinių ligų, nelaimingų atsitikimų tikimybę. Tuo pačiu sveikatos stiprinimo programos gali padidinti veiklos produktyvumą, sumažinti darbuotojų kaitą, nedarbingumo dėl ligų dienų skaičių ar su nedarbingumu susijusias išmokas. Ši nauda yra dar stipresnė mažiau apmokamų darbuotojų ir aukštos rizikos įmonių tarpe. Taigi sveikatos stiprinimas darbo vietose yra būtina tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi prielaida. Juolab, kad vis dažniau kreipiamas dėmesys ir į senėjančią darbo jėgą. Pailgėjus žmonių gyvenimui bei daugėjant vyresnio amžiaus dirbančiųjų, siekiant užtikrinti jų gyvenimo kokybę ir darbingumą, svarbu rūpintis darbingo amžiaus žmonių sveikatos stiprinimu ir neinfekcinių susirgimų prevencija.

Svarbu atkreipti dėmesį, jog sveikatos stiprinimas darbo vietose yra bendros darbdavių, darbuotojų ir visuomenės pastangos.

Pasinaudodami proga dėkojame Arūnui Cicėnui už ryžtą ir norą tobulėti siekiant bendro tikslo – geresnės dirbančiųjų sveikatos. Taip pat norime paraginti visus darbdavius įsiklausyti į specialistų siūlymus ir rekomendacijas, kaip galima pagerinti Jūsų įmonės darbuotojų sveikatą.

Skip to content